O FESTIWALU

Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej  w zamierzeniu ma być wydarzeniem cyklicznym, na stałe wpisującym się w krajobraz  kraju. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w czerwcu 2015, druga 15-16 lipca 2016. Jeśli nic się nie zmieni, następna odbędzie się w dniach 14-15 lipca 2017. Warmia i Mazury, a w szczególności jej wschodnie tereny, są pod tym względem miejscem szczególnie zaniedbanym z powodu oddalenia od dużych centrów kultury. Nasze działanie jest propozycją odmienną od dotychczasowych propozycji kulturalnych instytucji działających na terenie miasta oraz odpowiedzią na potrzeby mieszkańców działających w innych obszarach kultury. Podczas Festiwalu chcemy prezentować zjawiska muzyczne świeże, nowe i niezależne, będące często niedostępne w mediach oraz zapraszać do Ełku  twórców poszukujących i tworzących obok głównych, często komercyjnych nurtów muzycznych i artystycznych. Będziemy zapraszać twórców, którzy chcą wyrażać siebie w wolnej i niezależnej kulturze alternatywnej. Chcemy by odbiorcy naszego działania nie tylko biernie uczestniczyli w poszczególnych działaniach, ale mieli możliwość interakcji z artystami i mogli stać się aktywnymi uczestnikami proponowanych przez nas działań.

Ełcki Festiwal Kultury Alternatywnej organizowany jest wspólnie przez Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej Fala w Ełku oraz Ełckie Centrum Kultury.

 

 

cropped-lokomotywa1

 

Facebook